undefined

Stowarzyszenie Dom Dla Kultury realizuje projekt pod nazwą "Polis kultury" którego celem jest monitoring instytucji kultury - ośrodków kultury, dziłających w gminach na terenie Małopolski oraz samych jednostek samorządu terytorialnego. Zakres działań ma okreslić czy można realizować efektywną współpracę podmiotów publicznych, społecznych i prywatnych w sektorze kultury i jakie są warunki takiej współpracy. Wypracowany raport i opracowane narzędzia mają umożliwić wspóldecydowania obywateli o kierunkach działań w sektorze kultury.

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej informacji na stronie http://poliskultury.pl/

Tutaj znajduje się sprawozdanie końcowe z projektu "Polis kultury"