undefined

Stowarzyszenie „Dom Dla Kultury” od 01.03.2016 do 30.11.2016 realizuje zadanie publiczne w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Realizacja zadania wspierana jest przez Powiat Wielicki.

Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności 200 dzieci w 6 przedszkolach samorządowych położonych na terenie Powiatu Wielickiego poprzez wprowadzenie bezpłatnych warsztatów teatralnych o charakterze poznawczo-edukacyjnym. Działania projektowe kładą nacisk na rozwój dzieci w wieku 4-6 lat, zwłaszcza w zakresie dynamizacji ich procesów poznawczych, kształtując i pielęgnując indywidualność, a zarazem umiejętność pracy w grupie. Zajęcia prowadzone w ramach projektu, charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdego dziecka, uczą kreatywnego myślenia przy równoczesnym intensywnym rozwijaniu wyobraźni, mowy, języka i pewności siebie.

 

Szczegółowy opis projektu.

Link do dyplomu